Herbs
0

Arabic Name : Athl, Naddaar, Tarfaa, Kazmaazak, Jawz al- tarfaa (galls) Bengali Name : Jhau,…

Herbs
0

Arabic Name : Tohlub English Name : Spirulina Latin name : Spirulina platensis Urdu Name…

Herbs
0

Arabic Name : ‘Inab al-tha’lab, ‘Inab al-dhi’b, Damiyaa Bengali Name : Gurkamai, Kakmachi English Name…

1 3 4 5 6 7 28